twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
8 Úno
skola_obrazek_150x1501

Minulý týden bylo namontováno u nového vchodu do budovy 1. stupně (od školního hřiště) zabezpečovací zařízení s videotelefonem a tento i příští týden bude probíhat zkušební provoz. Od pondělí 12. února 2018 se proto změní organizace příchodu do budovy 1. stupně. Co to znamená pro rodiče a pro děti: - Současný vchod do budovy 1. stupně bude pro rodiče a děti uzavřen a bude sloužit jen pro potřeby školy. - Žáci a rodiče budou vcházet do budovy výhradně novým vchodem od školního hřiště. - Vchod je vybaven otvíráním na čipové karty (stejné... 

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
8 Úno
skolni_vecirek

Jako každý rok,  spolek rodičů a přátel školy Osmička,z.s. ve spolupráci s naší  základní školou pořádá i letos pro rodiče, pedagogy i další hosty školní večírek. Již popáté se uskuteční v sobotu 10.3.2018 v restauraci Na Rožku v Malenovicích. Všichni rodiče i pedagogové jsou srdečně zváni a těšit se mohou nejenom na taneční hudbu, ale i na občerstvení, hru  o ceny a krátký program. Vstupenky, jejichž cena je 100Kč, můžete nakupovat prostřednictvím  třídních učitelek a učitelů, nebo přímo v kabinetě 201c u Mgr. Pavlíny VAculíkové.... 

6 Úno
20180205_092957

Dne 30. 1. 2018 se vybraní žáci 7. – 9. ročníku zúčastnili školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce. Nejprve je čekal test, ve kterém museli prokázat své schopnosti v poslechu, čtení s porozuměním a znalosti mluvnice a slovní zásoby. Pak následovala část ústní, ve které se museli představit, popsat obrázek a konverzovat na téma, které si vylosovali. Hodnotilo se použití slovní zásoby a mluvnice, plynulost projevu, schopnost reakce při doplňujících dotazech. A kteří žáci byli ti nejlepší? 1. místo – Vojtěch Slíva 9.A 2. místo... 

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
1 Úno
DSC_0887

Ve středu 31.1.2018 se ve školní knihovně uskutečnilo školní kolo recitační soutěže žáků 2. stupně.  16 žáků  6. a 7. ročníků soutěžilo   ve III. věkové kategorii a nejvíce se porotě ve složení Pavlína Vaculíková, Věra Ondrušková a Hedvika Radilová líbil přednes Anity Kunertové, která s básní  Pozdrav skončila na 3.místě, 2. místo patří Vendule Pilkové s její Uspávankou a  nejvíce se líbila Nela Hufová s  básní o Kalupínce.  6 žáků  8. a 9. ročníků  soutěžilo ve IV. věkové kategorii. Na třetím místě skončil s bajkou... 

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...
26 Led
náhled

Poznáte stromy podle kůry? Víte, jak proudí stromem voda? Víte, z jakého dřeva se vyrábí lodě? To všechno a další zajímavosti se dozvěděli žáci čtvrtých ročníků v rámci výukového programu Domu dětí a mládeže Astra. Společně „poskládali“ strom, od srdce stromu po kůru a ukázali si, jak strom funguje a co se s ním stane při napadení škůdci. Kteří škůdci a paraziti ohrožují stromy v našich lesích?  I na tuto otázku už znají odpovědi a dokážou nemoci stromů rozeznat. Lesy jsou plícemi naší planety, chraňme si je a zachovejme pro další... 

Komentáře nejsou povoleny | Více informací...