twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
18 Říj

plakát na večírek

Schůzka výboru spolku Omička 16.1.2018

Schůzka výboru Osmička 26.10.2017

Schůzka členů výboru spolku Osmička – 11.9.2017

zájezd Brno

Schůzka výboru Osmičky 5.4.2017

info pro rodiče zájezd 8.5.

Vážení rodiče,

spolek rodičů a přátel naší školy Osmička,z.s. pořádá pro rodiče a žáky naší školy v pondělí  8.5.2017 zájezd.

Předběžný program zájezdu:

7.15 – odjezd z parkoviště pod školou

9.00 – Paseky – Arboretum Makču Pikču – nádherná a veliká čedičová skalka z bývalé skládky, možnost zakoupení rostlin  http://www.arboretumpaseka.cz/

11.00 – Šternberk na Moravě – variabilní program – 1.možnost – prohlídka hradu Šternberk na Moravě, 2. možnost – Expozice času v Muzeu času , čas na oběd

https://www.hrad-sternberk.cz/cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy

http://www.expozicecasu.cz/?page=o_expozici

14.30 – Čechy pod Kosířem – variabilní program – 1. možnost – úchvatné Muzeum kočárů,              2. možnost – nově otevřený zámek Čechy pod Kosířem – lze zvolit klasickou zámeckou expozici se zmínkami o působnosti  Josefa Mánese, nebo Muzeum filmů Jana a Zdeňka Svěrákových, případně se můžete jen toulat nádherným zámeckým parkem. Rozhledna na Kosíři je bohužel uzavřena.

http://www.historickekocary.cz/ http://www.zamekcechy.cz/

17.00 – Střížov – zahradní železnice

http://www.zahradnizeleznice.cz/

Předpokládaný návrat – do 19.30hod. na parkoviště pod školou

Pro členy spolku Osmička,z.s.(což jsou všichni rodiče, kteří v říjnu zaplatili příspěvek – tedy téměř úplně všichni rodiče našich žáků) je doprava  zájezdu zdarma,  vstupná si platí účastníci sami. Pro nečleny spolku(babičky, dědečkové, tety, strýcové….), kteří budou doprovázet  děti, je cena dopravy 100,-Kč.

Svůj vážný zájem o zájezd stvrďte odevzdáním návratky a uhrazením částky 50Kč za každého dospělého a 15Kč za každé dítě. Tato částka bude použita  k uhrazení vstupného do arboreta Makču Pikču. Návratky naleznete v sekci SRPDŠ – Osmička,z.s., VAše dítě také dostalo tištěnou  podobu informací s návratkou. Návratku s platbou odevzdejte buď třídní učitelce nebo p.uč. Pavlíně Vaculíkové.

Schůzka výboru 17.1.2017

Hospodaření Osmička,z.s. pro tř. sch.

Příspěvek Osmičky

Od začátku letošního školního roku se z 15 nových notebooků těší žáci 2. stupně.  Na jejich pořízení se společně podílely spolek Osmička, z. s. a škola.  Spolek Osmička, z.s. přispěl výraznou měrou, a  to částkou 129 588Kč.  K tomuto kroku využití finančních prostředků  z fondu rodičů se  výbor rozhodl zejména proto, že   naše škola má pouze 1 plně vybavenou  počítačovou učebnu, ale na mnohé předměty se žáci ve třídě  půlí a jedna polovina dětí tak nemohla kvalitně pracovat v některých předmětech, jako např. informatice či užité grafice ( původní notebooky byly zastaralé, pomalé, rozbité, bylo jich málo, a děti tak více čekaly, než se učily). Věříme, že takto vynaložené finanční prostředky   přispějí k tomu, že žáci se budou lépe a radostněji učit:)

Schůzka výboru spolku Osmička 13.9.

Schůzka výboru spolku Osmička1.6.

Jako malý dárek našim žákům  ke Dni dětí si letos Osmička, z.s. připravila poněkud netradiční oslavu – akci  Sportujeme s Osmičkou. Zveme všechny děti naší školy i jejich rodiče a sourozence v neděli 12. 6.2016 od 12.hod. do 15.hod. do sportovního centra Sportcentrum Malenovice, kde si každý může podle libosti vyzkoušet, co ho zajímá. K dispozici kromě sportovních aktivit ( jako je badminton, sqash, pink-ponk, alpining, fly jóga, cvičení na trampolínkách, či využití posilovny) bude také sauna a whirpoolky. Restaurace nachystala pro naše rodinky speciální nedělní oběd za zvýhodněnou cenu, takže i maminky mohou oslavovat:) Náš žákovský parlament  také chystá tradiční disciplíny, za jejichž  splnění na každého čeká sladká odměna v podobě zmrzliny. Přijďte si tedy zasportovat, zasoutěžit nebo si jen tak odpočinout a příjemně strávit odpoledne. Na jednotlivé aktivity bude fungovat rozpis na místě a nezapomeňte na sportovní oblečení a obutí vhodné k přezutí do sportovních sálů!!

2016A

Schůze výboru Osmičky 25.4.2016

Schůze výboru Osmička 13.4.2016

Protože všechna občanská sdružení byla od 1. 1. 2014 transformována na spolky, a to automaticky zákonem č. 89/2012S., občanský zákoník, zástupci členů  původního SRPDŠ v čele s předsedkyní Martou Ševčíkovou  přistoupili k vytvoření nových stanov spolku tak, jak ukládá zákon, a v této souvislosti došlo také ke změně názvu spolku na Osmička, z.s. Nejedná se o spolek nový, Osmička, z.s.  pokračuje ve všech aktivitách původního SRPDŠ a všichni členové původního  SRPDŠ jsou také automaticky se všemi právy a povinnostmi členy spolku Osmička, z.s.

S navrhovanými stanovami měli všichni členové možnost seznámit se na stránkách školy v sekci SRPDŠ a na členské schůzi 5.3.2016 měli také možnost se k nim vyjádřit. Na této členské schůzi byly stanovy přítomnými členy přijaty, také došlo k volbě výboru spolku, k volbě předsedy a kontrolní  komise.

Vážení přátelé,
dovoluji si vás pozvat na členskou schůzi Osmičky, zapsaného spolku,  Základní škola Komenského 78, 763 02 Zlín-Malenovice.
Schůze se bude konat dne 5.3.2016 v 18 hodin v restauraci Na Rožku.

Program členské schůze:

1. Schvalování stanov spolku Osmička, zapsaný spolek
2. Volba členů výboru
3. Volba členů kontrolní komise
4. Hlasování
5. Diskuse

Děkuji všem za účast.
S pozdravem Marta Ševčíková

předsedkyně SRPDŠ

Zájezd do Národního divadla 25.6.2016:

Výbor SRPDŠ pořádá v sobotu 25.června 2016 pro žáky naší školy a jejich rodinné příslušníky autobusový  zájezd do Prahy s návštěvou Národního divadla.  Na programu je prohlídka největších historických památek  hlavního města a v 18.00 hod. rodinné představení Čarokraj v Národním divadle.  http://www.narodni-divadlo.cz/cs/predstaveni/5691?t=2016-06-25-18-00

Zájezd je určen našim žákům a jejich rodinným příslušníkům. Doprava autobusem bude hrazena z fondu SRPDŠ. Vstupenky do Národního divadla si každý účastník hradí sám – 5. řada v přízemí – á 790Kč ( k dispozici 20 ks), 1. řada 1. galerie – á 290Kč (k dispozici 26ks).

Zájemci hlaste se s platbou vstupenek u paní učitelky Vaculíkové do pátku 12.2.2016.

Bližší informace ohledně odjezdu, časového rozvrhu a přesného programu budou  na webu školy a účastníci zájezdu je dostanou písemně.

Školní večírek 2016, plakát zde:

P(III)

Vážení rodiče,

se svými nápady, připomínkami, pomocí a dotazy ohledně    SRPDŠ  se obracejte na třídní důvěrníky Vašich tříd. Kontakty na ně naleznete níže:

Třídní důvěrníci 2015/2016

schůzka 13.1.201618 Říj | 0 Replies