twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
28 Úno
CameraZOOM-20170208125938443

Mrazivého 8. února se osmáci vydali na svou dějepisnou exkurzi po stopách bitvy u Slavkova, de ve stejně mrazivém počasí bojovali tři císařové 2. prosince 1805.  Společně jsme navštívili nejen slavkovský zámek s expozicí připomínající bitvu, ale také kopce Žuráň a Santon, které poskytly strategická postavení francouzským vojákům, a navštívili jsme i Mohylu míru, která  připomíná smrt 30 000 vojáků různých národností. A jak na exkurzi žáci  vzpomínají?: Dozvěděl jsem se například, že při bitvě u Slavkova byla veliká mlha, a pak překvapivě... 

Komentáře nejsou povoleny | More
28 Úno
zo

V úterý 21. 2. 2017 se žák naší školy Lukáš Cícha z 8. A třídy zúčastnil okresního kola zeměpisné olympiády ve Zlíně. Celkově se Lukáš umístil na 10. místě z 22 soutěžících. Nejlepšího výsledku dosáhl v geografickém testu, kde získal 35, 5 bodu, v práci s atlasem pak 25, 5 bodu a v praktické části 12, 5 bodu. Lukášovi děkujeme za reprezentaci školy.  

Komentáře nejsou povoleny | More
23 Úno
knihy

V únoru proběhlo na Gymnáziu T. G. Masaryka ve Zlíně okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho 63 žáků základních škol a gymnázií, vítězů školních kol. V první části soutěžící řešili náročné úkoly z mluvnice, upravovali stylisticky nevhodné formulace, zamýšleli se nad slovní zásobou, významy a vznikem slov, určovali mluvnické kategorie, vzory.  Následovala slohová práce na téma  Co mě čeká v letošním roce. Blahopřejeme Filipu Křižkovi z 9. B, který obsadil 11. místo.  

Komentáře nejsou povoleny | More
23 Úno
skola_obrazek_150x1501

Vážení rodiče, obdrželi jsme varování z Odboru školství, že při ranní cestě dívky (v místě fotbalového hřiště Paseky.) 4. ročníku do školy dne 9. 2. 2017 přibrzdilo u chodníku větší černé auto. V něm seděli dva muži, žákyni oslovili a chtěli, aby šla k autu. Žákyně 4. třídy nereagovala a šla směrem ke škole. Doporučení Policií ČR v takovéto situaci: Nikam nechoď s neznámými lidmi. Cizím lidem neotvírej dveře od domu ani bytu. Nikdy nesedej k cizím lidem do auta Od cizích lidí udržuj bezpečný odstup (tak, aby na tebe nedosáhli). Od... 

Komentáře nejsou povoleny | More
21 Úno
bez-názvu-e1402481909146-300x246

Ve středu 22. února 2017 se uskuteční sběr starého papíru a baterií. Balíky se sběrem noste, prosím, řádně zabaleny. Děkujeme  

Komentáře nejsou povoleny | More