twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
21 Pro
sj_peceni

V pondělí 19.12. v naší školní jídelně zavonělo cukroví. Žáci si spolu s kolektivem ŠJ zpříjemnili předvánoční období a společně napekli a nazdobili tradiční české vánoční cukroví, jež si žáci mohli odnést domů, či ponechat na vánoční posezení ve svých třídách. Za toto hezky strávené odpoledne všem zúčastněným žákům děkujeme a nejen jim přejeme šťastné prožití svátků vánočních. [Show as slideshow] ... 

Komentáře nejsou povoleny | More
20 Pro
vanoce

Milí rodiče a přátelé školy, děkujeme Vám za přízeň, kterou jste nám projevili v kalendářním roce 2016. Velmi si vážíme toho, že jste nám nápomocni při uskutečňování důležitého cíle, který formuloval ve svých slovech J. A. Komenský: „Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“ Přejeme Vám i našim žákům příjemné prožití vánočních svátků v okruhu nejbližších a v novém roce 2017 pevné zdraví a mnoho úspěchů. Vedení a zaměstnanci Základní školy Zlín, Komenského 78  

Komentáře nejsou povoleny | More
20 Pro
náhled

19. 12. se žáci 3. A vydali do DPS ve Zlíně, aby potěšili naše dříve narozené spoluobčany. Stejně jako minulý rok bylo setkání s babičkami a dědečky velmi příjemné a vzájemně obohacující. Žáci spolu se seniory vyráběli vánoční přání a zpívali koledy. foto  

Komentáře nejsou povoleny | More
19 Pro
zo

V úterý 13.12.2016 se uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády, které se zúčastnilo 14 žáků. Žáci doplňovali do tabulky údaje na základě práce s osmi fotografiemi, dále vpisovali do textu pojmy obec nebo sídlo. Potom přiřazovali podle kruhových diagramů zaměstnanosti ekonomicky aktivních obyvatel vybrané státy Evropské unie, dále doplňovali chybějící pojmy do textu o řece Irtyš a nakonec na základě uvedených pojmů určovali, o který stát hospodářského uskupení ASEAN se jedná. Na prvním místě se umístil Lukáš Cícha s 18 body, na druhém... 

Komentáře nejsou povoleny | More
14 Pro
images

Asi si řeknete, jak může stvoření jako je pejsek či kočička poděkovat. Kdo žije v kontaktu s těmito tvory, tak dobře ví, že způsobů je mnoho. Nejen oddaný pohled, ale například i spokojené vrtění ocásku, otření kolem nohou, či samotná přítomnost věrného společníka vypovídají o vzájemném kontaktu člověka a zvířete. Ne všichni čtyřnozí mazlíčci mají to štěstí, že mohou svoji lásku věnovat právě tomu svému páníčkovi. Proto se každoročně zapojujeme nejméně dvakrát ročně do podpory zlínského útulku. V dubnu proběhla materiální... 

Komentáře nejsou povoleny | More